معنی و ترجمه کلمه داستان یا موضوع فرعى و تبعى رمان یا نمایشنامه به انگلیسی داستان یا موضوع فرعى و تبعى رمان یا نمایشنامه یعنی چه

داستان یا موضوع فرعى و تبعى رمان یا نمایشنامه

subplot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها