معنی و ترجمه کلمه داسقاله به انگلیسی داسقاله یعنی چه

داسقاله

pruning hook

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها