معنی و ترجمه کلمه داسى به انگلیسی داسى یعنی چه

داسى

falciform

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها