معنی و ترجمه کلمه داس مانند به انگلیسی داس مانند یعنی چه

داس مانند

falciform

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها