معنی و ترجمه کلمه داشبورد به انگلیسی داشبورد یعنی چه

داشبورد

dashboard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها