معنی و ترجمه کلمه داشتن خصوصیات نر و ماده به انگلیسی داشتن خصوصیات نر و ماده یعنی چه

داشتن خصوصیات نر و ماده

bisexuality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها