معنی و ترجمه کلمه داغ آهن به انگلیسی داغ آهن یعنی چه

داغ آهن

brand iron
cauter
firing iron

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها