معنی و ترجمه کلمه داغ زدن به انگلیسی داغ زدن یعنی چه

داغ زدن

brand
cauterize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها