معنی و ترجمه کلمه داغ ننگ زدن بر به انگلیسی داغ ننگ زدن بر یعنی چه

داغ ننگ زدن بر

stigmatize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها