معنی و ترجمه کلمه داغ ننگ به انگلیسی داغ ننگ یعنی چه

داغ ننگ

stigma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها