معنی و ترجمه کلمه داغ کردن به انگلیسی داغ کردن یعنی چه

داغ کردن

brand
cauterize
singe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها