معنی و ترجمه کلمه داغ به انگلیسی داغ یعنی چه

داغ

brand
burnt
cicatricle
cicatrix
glowing
hot
mark
scorcher
scorching
stain
stigma
sultry
therm
warmish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها