معنی و ترجمه کلمه دافع آب به انگلیسی دافع آب یعنی چه

دافع آب

water repellent
waterproof

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها