معنی و ترجمه کلمه دافع حشره به انگلیسی دافع حشره یعنی چه

دافع حشره

insecticidal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها