معنی و ترجمه کلمه دافع کرم حشره به انگلیسی دافع کرم حشره یعنی چه

دافع کرم حشره

larvicide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها