معنی و ترجمه کلمه دافع به انگلیسی دافع یعنی چه

دافع

eductor
ejaculatory
expellant
expellent
forbidding
loathsome
propulsive
rejecter
rejector
repellent
repeller
repulsive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها