معنی و ترجمه کلمه دال بر اثبات به انگلیسی دال بر اثبات یعنی چه

دال بر اثبات

probative
probatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها