معنی و ترجمه کلمه دال بر به انگلیسی دال بر یعنی چه

دال بر

indicative
symbolic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها