معنی و ترجمه کلمه دامن آویخته و شل لباس یا هر چیز آویخته و شل به انگلیسی دامن آویخته و شل لباس یا هر چیز آویخته و شل یعنی چه

دامن آویخته و شل لباس یا هر چیز آویخته و شل

slack

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها