معنی و ترجمه کلمه دامن فنرى به انگلیسی دامن فنرى یعنی چه

دامن فنرى

farthingale

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها