معنی و ترجمه کلمه دامن پف کرده به انگلیسی دامن پف کرده یعنی چه

دامن پف کرده

farthingale

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها