معنی و ترجمه کلمه دام به انگلیسی دام یعنی چه

دام

ambush
decoy
grin
hook
lime twig
net
noose
pitfall
quicksand
snare
springe
toil
toils
trap

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها