معنی و ترجمه کلمه دانشجوى سال اول دانشکده به انگلیسی دانشجوى سال اول دانشکده یعنی چه

دانشجوى سال اول دانشکده

freshman
frosh

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها