معنی و ترجمه کلمه دانشجوى سال اول نیروى دریایى به انگلیسی دانشجوى سال اول نیروى دریایى یعنی چه

دانشجوى سال اول نیروى دریایى

pleb
plebe
plebeian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها