معنی و ترجمه کلمه دانشجوى سال دوم نیروى دریایى به انگلیسی دانشجوى سال دوم نیروى دریایى یعنی چه

دانشجوى سال دوم نیروى دریایى

middy
midshipman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها