معنی و ترجمه کلمه دانشجوى سال دوم به انگلیسی دانشجوى سال دوم یعنی چه

دانشجوى سال دوم

sophomore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها