معنی و ترجمه کلمه دانشجوى سال سوم دانشکده یا دبیرستان به انگلیسی دانشجوى سال سوم دانشکده یا دبیرستان یعنی چه

دانشجوى سال سوم دانشکده یا دبیرستان

junior

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها