معنی و ترجمه کلمه دانشجوى ممتاز فارغ التحصیل که خطابه جشن فارغ التحصیلى را مى خواند به انگلیسی دانشجوى ممتاز فارغ التحصیل که خطابه جشن فارغ التحصیلى را مى خواند یعنی چه

دانشجوى ممتاز فارغ التحصیل که خطابه جشن فارغ التحصیلى را مى خواند

valedictorian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها