معنی و ترجمه کلمه دانشجوى نخستین سال دانشکده یا دانشگاه به انگلیسی دانشجوى نخستین سال دانشکده یا دانشگاه یعنی چه

دانشجوى نخستین سال دانشکده یا دانشگاه

fresher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها