معنی و ترجمه کلمه دانشجویى را از دانشگاه بیرون کردن به انگلیسی دانشجویى را از دانشگاه بیرون کردن یعنی چه

دانشجویى را از دانشگاه بیرون کردن

send down

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها