معنی و ترجمه کلمه دانشجویى که کمک هزینه تحصیلى دریافت مى دارد به انگلیسی دانشجویى که کمک هزینه تحصیلى دریافت مى دارد یعنی چه

دانشجویى که کمک هزینه تحصیلى دریافت مى دارد

sizar
sizer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها