معنی و ترجمه کلمه دانشمندانه به انگلیسی دانشمندانه یعنی چه

دانشمندانه

erudite
scholarly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها