معنی و ترجمه کلمه دانشمندانه به انگلیسی دانشمندانه یعنی چه

دانشمندانه

erudite
scholarly


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها