معنی و ترجمه کلمه دانشمندنما به انگلیسی دانشمندنما یعنی چه

دانشمندنما

sciolist
sciolistic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها