معنی و ترجمه کلمه دانشمند آتشفشان شناس به انگلیسی دانشمند آتشفشان شناس یعنی چه

دانشمند آتشفشان شناس

volcanologist
vulcanologist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها