معنی و ترجمه کلمه دانشمند فرهنگ و زبان آلمانى به انگلیسی دانشمند فرهنگ و زبان آلمانى یعنی چه

دانشمند فرهنگ و زبان آلمانى

germanist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها