معنی و ترجمه کلمه دانشمند مورفولوژى به انگلیسی دانشمند مورفولوژى یعنی چه

دانشمند مورفولوژى

morphologist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها