معنی و ترجمه کلمه دانشمند همه چیز دان به انگلیسی دانشمند همه چیز دان یعنی چه

دانشمند همه چیز دان

polymath

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها