معنی و ترجمه کلمه دانشمند و محقق درعلم عالم وجود به انگلیسی دانشمند و محقق درعلم عالم وجود یعنی چه

دانشمند و محقق درعلم عالم وجود

cosmologist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها