معنی و ترجمه کلمه دانشمند به انگلیسی دانشمند یعنی چه

دانشمند

erudite
learned
litterateur
oracle
pundit
sapient
savant
scholarly
scientist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها