معنی و ترجمه کلمه دانشکده اى به انگلیسی دانشکده اى یعنی چه

دانشکده اى

collegial
collegiate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها