معنی و ترجمه کلمه دانشکده علوم روحانى جماعت کاتولیک به انگلیسی دانشکده علوم روحانى جماعت کاتولیک یعنی چه

دانشکده علوم روحانى جماعت کاتولیک

major seminary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها