معنی و ترجمه کلمه دانشکده مقدماتى تا دو ساله به انگلیسی دانشکده مقدماتى تا دو ساله یعنی چه

دانشکده مقدماتى تا دو ساله

junior college

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها