معنی و ترجمه کلمه دانشگاه به انگلیسی دانشگاه یعنی چه

دانشگاه

academy
college
university

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها