معنی و ترجمه کلمه دانش دما پویایى به انگلیسی دانش دما پویایى یعنی چه

دانش دما پویایى

thermodynamics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها