معنی و ترجمه کلمه دانش سطحى به انگلیسی دانش سطحى یعنی چه

دانش سطحى

smattering
superficiality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها