معنی و ترجمه کلمه دانش قلب شناسى به انگلیسی دانش قلب شناسى یعنی چه

دانش قلب شناسى

cardiology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها