معنی و ترجمه کلمه دانگ سنج به انگلیسی دانگ سنج یعنی چه

دانگ سنج

tonometer
tonometry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها