معنی و ترجمه کلمه دان دان به انگلیسی دان دان یعنی چه

دان دان

acinose
acinous
granulated
scabrous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها