معنی و ترجمه کلمه درآشامى به انگلیسی درآشامى یعنی چه

درآشامى

absorption

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها