معنی و ترجمه کلمه درآشامیدن به انگلیسی درآشامیدن یعنی چه

درآشامیدن

absorb

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها